START VANDAAG met jouw ontwikkeling START VANDAAG met jouw ontwikkeling

Algemene informatie over ACT

Het liefst leven we allemaal een onbezorgd leven, zonder problemen. Een leven waarin we constant door een roze bril kijken naar alles om ons heen. Helaas is dat niet zo. Naast de mooie gebeurtenissen, krijgen we in het leven ook te maken met tegenslagen, pijn, verlies, verdriet en teleurstellingen. Het leven is dan ineens niet zo makkelijk meer. De vraag is dus, hoe ga je met de leuke momenten maar ook met de ongemakken die het leven kent om?

Indien je ervoor kiest om niks met deze ongemakken te doen, dan kunnen ze klachten veroorzaken. Lichamelijke zowel als psychische klachten, de klachten kunnen komen en gaan. Maar hoe langer je met de klachten blijft rondlopen zonder er aandacht aan te besteden, zullen de klachten stand blijven houden. Het leven kan dan veranderen in een strijd. Een strijd waarbij overleven op de voorgrond komt te staan. Continue met een strijd bezig zijn, waarin je aan het overleven ben is  ondraaglijk en uitputtend. Het wordt dan een lijdensweg, het is dan alleen nog een kwestie van tijd. Want hoelang kunnen we dit immers volhouden? ACT is een therapievorm die zich o.a. richt op mensen die uit balans zijn geraakt en waarvan de veerkracht op is geraakt.

Bij ACT draait het om stoppen met knokken, maar leren accepteren om verder te kunnen. ACT is een therapievorm wat gaat over gedrag, omarm wat er is, ook de gevoelens die je niet wil of als onprettig ervaart. Leer bewust en effectief omgaan met gedrag wat je vertoont als het om onprettige gevoelens gaat.

We willen in ons hoofd alles snappen, kan je er ook vrede mee hebben om het/iets niet te weten? Binnen ACT besteden we hier aandacht aan, leren op een andere manier met je gedachten en mentale klachten om te gaan. Het kan zorgen voor meer vrijheid. Leer je losmaken van gedachten zodat ze niet de baas over je zijn. Een ACT en psychosociale therapeut kan je hierbij helpen.

Klachten

Met onderstaande klachten kan ik jou als therapeut d.m.v. ACT helpen:

 • Verslaving > welk middel zet je in om ongewenste gevoelens en/ of emoties kwijt te raken of vermijden? Heeft het op korte termijn geholpen, maar merk je dat de klachten en/ of problemen alleen maar toenemen?
 • Angststoornis > hoe meer er geprobeerd wordt de angst te vermijden, des te meer angst er zal ontstaan voor de angst. Als je weet waar de angst vandaan komt, dan kan je er ook wat aan doen.
 • Depressie > kan ontstaan als gevolg van biologische en/ of psychosociale oorzaken. Pijn en leed hoort bij het leven, leer grip te krijgen op een situatie die je wel kan beheersen.
 • Burn-out > hoe zal het zijn om je psychologisch flexibel op te kunnen stellen?
 • (Slechte) werkprestaties > kun je jezelf in staat stellen op te merken wat er gebeurd?
 • Slaapproblemen > waar gaat jouw aandacht/ focus naartoe?
 • Pieker gedrag > vorm van angst om controle over een bepaalde situatie te verliezen. Durf je vanuit die kwetsbaarheid te werken?
 • Traumaverwerking > wat speelt er nog in het onderbewuste? Wat komt er vanuit je binnenste naar boven?
 • Stress > In hoeverre ben je bereid op een andere manier met de stress om te gaan?
 • Negatief zelfbeeld > vergelijk je jezelf met anderen en leg je hierdoor de lat hoog voor jezelf? Welke patronen heb jij ontwikkeld die ooit functioneel waren, maar nu niet dienend meer zijn?

Ervaar je een klacht die niet genoemd wordt in bovenstaand rijtje, neem dan contact op en stel gerust je vraag.

Indien er door de therapeut ingeschat wordt dat er specialistische hulp nodig is, zal dit tijdig kenbaar gemaakt worden. Samen kan er dan gekeken worden of een doorverwijzing naar SGGZ noodzakelijk is.

Wel

 • Goed durven voelen/ luisteren naar je lichaam
 • Leren omgaan met je gedachten
 • Ruimte maken voor onplezierige gevoelens
 • Contact blijven maken met het hier en nu
 • Je hart volgen en richting geven aan je leven
 • Naar een betekenisvol en waardengericht leven

Niet

 • Vastlopen in vermijden als gevolge van niet goed kunnen omgaan met gedachten en gevoelens die we ervaren
 • Fuseren met je gedachten
 • Vastzitten in patronen, gedachten en gedrag
 • Strijden/ knokken om niet stil te hoeven staan bij gevoelens en emoties
 • Pijn weg denken/ duwen

 

Therapeutisch trajecten

Indien een therapeutisch traject aan de orde is? Hou dan rekening met onderstaande punten, die zijn belangrijk om te weten.

 • Binnen de praktijk wordt er geen medische diagnose gesteld.
 • De therapeut is werkzaam als professional in de complementaire psychosociale werkveld.
 • Er wordt niet gewerkt met medicamenteuze voorschriften, noch wordt er medicatie voorgeschreven door de (ACT en psychosociale) therapeut.
 • Er wordt geen SGGZ (specialistische geestelijke gezondheidszorg) geboden.
 • Tijdens de trajecten volgt er niet alleen een gesprek, middels bepaalde oefeningen, interventies en/ of opdrachten wordt er vorm gegeven aan een sessie.
 • Het maken van huiswerkopdrachten en uitvoeren van oefenopdrachten behoort tot het traject.
 • Bij ernstige zorgen wordt er een terugkoppeling naar de medische verantwoordelijke specialist gedaan.
 • Geduld, vertrouwen, toewijding en aanhoudendheid zijn onmisbare ingrediënten voor een gewenste effect van de behandeling.
 • ACT is nooit af, it becomes a way of living.

 

Coachtrajecten

 • De coach wordt aangesteld om het probleem (betreft personeel) wat zich binnen een zorg en welzijnsorganisatie afspeelt, op te lossen en/ of verminderen.
 • Tijdens de training/ sessie wordt meestal bewustwording gecreëerd.
 • Middels methoden uit NLP en effortless coaching, werken aan persoonlijke effectiviteit.
 • Werkstress, uitval en uitstroom in je organisatie verminderen
 • De weerbaarheid en veerkracht van zorg/ hulpmedewerkers verbeteren.
 • De vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeteren.

Meest gestelde vragen

Wat is het verschil tussen therapie en coaching?

Bij therapie wordt er ingezoomd op hulp bij situaties die in het leven een rol hebben gespeeld of nog steeds aan de orde zijn. Iemand kan mentale klachten ervaren, de therapeut richt zich dan op het psychologisch probleem. Bij coaching gaat het om doelen. Het stellen en bereiken van de doelen staat centraal. Voor de route om een doel te kunnen bereiken, wordt soms hulp ingeschakeld van een coach.

Wat is ACT?

ACT ook wel acceptance & commitment therapy genoemd, is een bewezen effectieve vorm van gedragstherapie. Het is een onderdeel van de derde golf van gedragstherapieën. Binnen deze vorm van gedragstherapie leer je hoe je de invloed en impact van pijnlijke gedachte en gevoelens kunt verminderen. Vervolgens gaat het om actie ondernemen, zodat je een waardengericht en betekenisvol leven kunt opbouwen.

Wat voor soort behandeling wordt er binnen ACT geboden?

Behandeling gericht op gedrag en Mindfulness.

Wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?

Het is belangrijk rekening te houden met de wettelijke verplichte eigen risico van €385,- euro. De behandeling kan (deels) vergoed worden door de zorgverzekeraar. Informeer goed bij de zorgverzekeraar en lees je polis zorgvuldig door. Voor vragen over de vergoeding wordt geadviseerd contact met je zorgverzekeraar op te nemen.

De NFG stelt betreft de vergoedingen de volgende informatie beschikbaar. Een overzicht van de vergoedingsmogelijkheden vind je hier. Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.

Word een coachtraject ook vergoed door de zorgverzekeraar?

Nee, het volgen van een coachtraject wordt niet vergoed door de verzekering. Alle kosten komen dus geheel voor eigen rekening.

Uit hoeveel sessies bestaat een therapie en/ of coachtraject?

Dat is afhankelijk van de hulpvraag en of klacht(en). Over het algemeen kan er uitgegaan worden van minimaal 8 sessies. Tijdens het traject wordt er tussentijds gezamenlijk besproken of er meer nodig is.

Hoe vinden de sessies plaats?

De trajecten worden op 2 manieren aangeboden, online zowel als face to face. Voor face to face trajecten wordt je welkom geheten op de praktijk gevestigd aan de Benoordehoutseweg 21 te Den Haag.

Kan ik alleen met klachten aan de slag met ACT?

Nee hoor, zeker niet. Wanneer je in goede staat aan de slag gaat met ACT, leer je wat je kan doen/ inzetten om je goed te blijven voelen.

Kan de afspraak afgezegd worden?

Een afspraak kan tot uiterlijk 48 uur van tevoren afgezegd worden. Gebeurd dit niet dan zullen de totale kosten in rekening gebracht worden

Wat is Wkkgz?

Op 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgzz) in werking getreden.
De Wkkgz gaat uit van de individuele verantwoordelijkheid van de zorgverlener.

De wet geeft een aantal zaken aan die verplicht geregeld moeten zijn door de zorgverlener.
1. Een geschillencommissie.
2. Een klachtenreglement.
3. Een klachtenfunctionaris.
4. Een VIM-register.

Alle zorgaanbieders moeten per 1-1-2017 voldoen aan de Wkkgz. Natasha De la Paz voldoet met praktijk CBC therapy & coaching aan de Wkkgz.

 

Copyright 2021 CBC Coaching. Alle rechten voorbehouden. Made with love by Brown & Brown (www.brown-brown.nl)
Open chat
Hoe kan ik je helpen?
Hallo. Hoe kan ik je helpen?